Magyar szalézi házak

resize-of-1a2Szalézi Tartományfőnökség
SALESIANUM

1032 Budapest, Bécsi út 173. Telefon: 1/453 2280

Alapítás: 2001
A tartományfõnökség története 1923-tól, a Tartomány hivatalos megalapításától napjainkig igen kalandos. Az elsõ ideiglenes tartományfõnökség Esztergom-Táborban volt, majd 1926-tól Rákospalotán talált otthonra egészen a rendek feloszlatásáig. Az illegalitás ideje alatt több helyen mûködött a titokban kinevezett tartományfõnökök tevékenységi területén. Újrakezdéskor 1991-ben Újpest-Megyer fogadta be hosszú évekig a tartomány központját, még mindig ideiglenes jelleggel. A szalézi rend 1999-ben vásárolta meg a Bécsi út 173. számú telket és elkezdõdött a rég megálmodott magyar szalézi központ – a Salesianum – felépítése. Az épület alapkövét 2001. május 24-én rakták le, a tartományi hivatalok és a lakosztályok megáldására 2002. június 1-én került sor. Az új épületben az utcafronton helyet kapott egy modern, 38 férõhelyes egyetemi kollégium is. Hosszú vándorlás és nehézségek után, hála Don Viganò, Don Vecchi és Don Chávez rendfõnök atyáink nagylelkû anyagi támogatásának, végre otthona és székhelye van a Szent Istvánról nevezett Magyar Szalézi Tartománynak.
Tartományfõnök: P Havasi József SDB –
P. Van Hecke Albert SDB


resize-of-2a2Szent Alajos Rendház
1032 Budapest, Bécsi út 175. Telefon: 1/368 6027;
honlap
: www.obudaiszaleziak.hu

Alapítás: 1920
Óbuda volt a szaléziak 1920-as letelepedésekor a fõváros egyik legszegényebb része. A Szent Alajos Ház alapítója, Fischer Ágoston egyházmegyés pap tragikus balesete után két évvel Csernoch János bíboros-prímás a gazdátlan otthont a szalézi atyákra bízta. Ez volt az elsõ szalézi rendház Budapesten. A II. világháború alatt számos zsidó és menekült lengyel szalézi atya talált menedéket az Intézetben.1951-ben a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az ingatlanokat, melyek csak 1991-ben kerültek ismét a rend tulajdonába. 1992-ben kezdtek hozzá az újjáépítéshez: a Bécsi út 175. számú telken 1000 négyzetméter alapterületû, háromszintes új rendház épült, melyben 13 összkomfortos szoba, közösségi-, étkezési-, elõadói- és könyvtárterem kapott helyet, számtalan kulturális program helyszíne. A belsõ udvarban labdarugó-, kosárlabdapálya és füves-homokos játszótér létesült. 1994-ben, Krisztus Király ünnepén szentelték fel az új Segítõ Szûz Mária kápolnát, melynek helyén eredetileg kocsiszín volt . 2002-ben került ismét szalézi tulajdonba a volt Szent Alajos Ház, ahol jelenleg oratórium mûködik.
Kápolnaigazgató: P. Csány Péter SDB
Plébános: P. Szikszay Sándor SDB


resize-of-3aPÉLIFÖLDSZENTKERESZT
2533 Bajót-Péliföldszentkereszt; Tel.: 33/506 340;
honlap: www.szentkereszt.try.hu

Alapítás: 1913
Péliföldszentkereszten született a magyar szalézi történelem. Az õsi zarándokhely barokk kegytemplomát és kolostorépületét 1913-ban ajánlotta fel Cser noch János hercegprímás Don Bosco Szalézi Társaságának magyarországi köz pontként. A rend gyorsan fejlõdött, hamarosan kinõtte a régi falakat. 1932 körül építették a man zárdos Don Bosco házat, ahol szalézi teológiai fõiskola mûködött. A tágas zarándokház a kolostortól nyugatra 1943-ban épült, ma Ifjúsági Központ.
1950-ben az egész épületegyüttes az állam tulajdonába került és csak 1992-ben kapta vissza a rend. Folyamatos felújítások, állandó korszerûsítések teszik ezt a
helyet még vonzóbbá, otthonosabbá. Mindhárom épület egész évben nyitva áll az idelátogató vendégek elõtt.
A „magyar szalézi bölcsõ” ma reneszánszát éli. A szaléziak dinamikus ifjúsági munkát és állandó programokat összpontosítottak ide. Péliföldszent kereszt a szaléziak „szellemi erõ mûve” – elsõsorban a lelki töltekezés és továbbképzés helye.
Egyedülálló hangulatának, a város zajától távoli, csodálatos környezetének és a szalézi szerzetesek jelenlétének napjainkban is nagy vonzereje van.
Igazgató: P. Ábrahám Béla SDB

resize-of-4aSZOMBATHELY
9700 Szombathely, Táncsics M. u. 44.Tel.: 94/315 028

Alapítás: 1929
Szombathelyen 1929-ben telepedtek le a szaléziak báró Ambrózy Teréz és Dr. Vass József jóvoltából. Az elsõ plébános Koller József atya lett. Ekkor kezdte meg mûködését a tanoncoknak szállást és nevelést nyújtó kollégium és az oratórium. A kollégium szép színháztermében idõvel rendszeressé váltak az operaestek, a színielõadások. Mindez sokakat vonzott és mozgalmas ifjúsági élet alakult ki itt. P. Schmidt Mihály létrehozta az Erkel Kórust, amely mind a mai napig mûködik. Az ókeresztény bazilikák stílusában épült templomunkat 1938-ban szentelték fel Szent Quirinus püspök és vértanú tiszteletére. A feloszlatás után ezt a házat kapták elõször vissza a szaléziak 1989-ben.
Ma kollégium, oratórium és plébánia mûködik itt, folyik az iskolai hitoktatás, élõ a munkatársi és ministráns-közösség, és sok a szaléziak szervezte ifjúsági program. Hétvégenként és a nyári szünetben gyerekekkel, fiatalokkal népesül be az udvar. A helyi adottságokat kihasználva gyakran tartunk különféle sportrendezvényeket is. A szombathelyi szalézi mû még mindig él, újabb munkatársakat, és lelkes követõket vonva maga köré.
Igazgató: P. Andrásfalvy János SDB
Plébános: P. Baji János SDB

resize-of-11aresize-of-11bÚJPERINT és SOROKMAJOR
9700 Szombathely-Újperint, Erkel Ferenc u. 3. Tel: 94/333 770

Alapítás: 1929
A szombathelyi letelepedéssel (1929) egybekötve vállalták a szalézi atyák a városrész lelki gondozását, amely 2000-ben plébániai rangra emelkedett. Az újonnan (1995) felszentelt kápolnában naponta mutatnak be szentmisét, amelyen a ministránscsoport lelkes tagjai is rendszeresen részt vesznek. Folyamatosan zajlik a hittan oktatás és a Munkatársak által szervezett programok lebonyolítása. Ezek közül a legkiemelkedõbb a templom búcsúja (május 24), ami több egyházközséget mozgat meg. Az ekkor tartott Segítõ Szûz körmeneten fiatal és idõs egyaránt részt vesz, hogy hálát adjon a Szûzanyának, és kimutassa szeretetét a szaléziak felé.
Sorokmajort (újkori nevén: Petõfi-telepet) szintén 1929 óta látják el szalé zi ak, mint Újperint fíliáját. Az egykori iskolakápolna 1997-tõl takaros kis templommá épült át. Szentmise hetenként van, emellett folyamatos a hittan oktatás. Mivel a városrész falusias jellegû, szívesen költöznek ide a nyugalomra vágyók és a jövõjüket tervezõ fiatalok. Rendszeresen vannak különféle programok (játéknap, búcsúi mulatságok, falunap, kézmûves foglalkozások), melyeket az itt élõk lelkes csapata szervez. Bár itt külön munkatársi csoport nincs, az adni vágyó emberek mégis mindig megtalálják a módját annak, hogy valamit tegyenek az ifjúságért.

5a BALASSAGYARMAT
2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 41.Telefon: 35/ 300 693

Alapítás: 1934
Jeszenszky Kálmán esperesplébános a város hitéletének fellendítését valamelyik buzgó szerzetesrend letelepítésében látta. Választása a Szalézi Társaságra esett. Az I. világháború után az 1924-ben üressé vált csendõrlaktanyában 30 hadiárvát helyezett el és megalapította a Szent Imre Fiúárvaházat. Utóda Kray Pál hívására 1934. augusztus 20-án megérkeztek az elsõ szalézi atyák: Hollinger István és Wagner Antal. Dr. Trikál József pápai prelátus bõkezû adománya lehetõvé tette a csendõrlaktanya átalakítását 80 fõ befogadására alkalmas középiskolai internátussá. Magos Dezsõ építészmérnök tervezte és Trikál József 1935-ben áldotta meg a szaléziak elsõ magyarországi Don Bosco templomát. A szerzetesrendek feloszlatásáig áldásos tevékenységet folytattak itt a szaléziak. 1989-ban a Szalézi Munkatársak kérésére a tartományfõnök ismét küldött szaléziakat Balassagyarmatra. 1992-ben megtörtént a ház újraalapítása. A rendház jelölteknek adott otthont az újraindulás kezdeti éveiben. Paskai László bíboros a Don Bosco Lelkészséget 1992. január 1-jével plébániai rangra emelte. A szaléziak mûködési területe jelenleg: plébánia, oratórium, kollégium és kórházi ellátás.
Igazgató, plébános: P. Hartai Gábor SDB

mh3MAJTHÉNYI LÁSZLÓ SZALÉZI HÁZ
1125 Budapest, Felsõ Svábhegyi út 12. Telefon: 1/201 0979,
Honlap:
http://invitel.hu/sdbung/; e-mail: ungmind@vnet.hu

Alapítás: 1995
A Szalézi Társaság a mezõnyárádi noviciátus helyett kapta jóvátételként ezt az épületet Budapesten, amely az adományozó, báró Majthényi László nevét örökíti meg. Azóta itt végezzük Boldog Romzsa Tódor, Isten Szolgái: Orosz Péter, Hira Sándor kárpátaljai püspökök és 74 papjuk, Márton Áron, Scheffler János, Bogdánffy Szilárd erdélyi püspökök, Györgypál Albert nagyváradi áldozópap, Salkaházi Sára szociális testvér, Mindszenty József bíboros, Marton Boldizsár karmelita atya, Sándor István szalézi testvér és Bálint Sándor néprajztudós szentté és boldoggá avatásának ügyét. Ezaz épület elsõ rendeltetése. A második a Don Bosco Kiadó tevékenysége. Rákospalotán 1950-ig, amikor a rendeket feloszlatták, a szalézi rend “Szalézi Mûvek” néven üzemeltetett egy kiadót, egy jól felszerelt nyomdát és nyomdaipari szakiskolát. Mindent beszüntettek, államosítottak és elkoboztak. A rendszerváltás után semmi kárpótlást nem kaptunk. 1996-ban újból elkezdtük a Don Bosco által kijelölt második cél megalapozását: a családi és plébániai, iskolai, ifjúsági és nevelõi vallásos alapkönyvek kiadását. Évente 10 – 15 új könyvet jelentetünk meg a katolikus könyvpiacon. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar fiatalok nevelésének érdekében ez a tevékenység erõsödjön.
Don Bosco Könyvesbolt: 1053 Budapest, Múzeum körút 7. (az Astoriánál) Tel.: (00-36-1)-318-6717
Igazgató: P. Szõke János SDB

resize-of-7ÚJPEST – MEGYER
1044 Budapest, Aschner Lipót tér 10. Telefon: 1/231 0603

Alapítás: 1991
Az újrakezdéskor, 1991. január 31-én tartományunk még nem rendelkezett megfelelõ épülettel Budapesten, ahol a tartományfõnökség tevékenysége megindulhatott volna. Marosi Izidor püspök atya felajánlotta a rendnek az Újpest-Megyeri Plébániát, ahol szerény körülmények között megindult a szalézi élet. A plébániát felújítottuk, ifjúsági termeket alakítottunk ki az alagsorban, és 1991. december 8-ra készen állt az épület, mely otthont adott a tartományfõnökségnek és az ifjúságnak. A házat Angelo Acerbi érsek-nuncius áldotta meg. Az ezt követõ tíz év alatt sok híres fõpapot és rendi elöljárót fogadtunk itt szerény bensõségességben. 1992-ben visszakaptuk a volt pártszékházat, ahol megfelelõ helyet tudtunk kialakítani az ifjúság számára. Több éven keresztül itt talált otthonra Dauner János szalézi atya híres Don Bosco Kórusa is. 2002. november 1-én a tartományfõnökség Újpest-Megyerrõl elköltözött Óbudára. Az utóbbi években kívül-belül megújított Krisztus Király templom és a plébánia lelkipásztori szolgálatát jelenleg három szalézi atya látja el.
Igazgató-plébános: P. Vendrey Gábor SDB

clari1BUDAPEST – CLARISSEUM
1045 Budapest, Árpád út 199. Telefon: 1/369-1904

Alapítás: 1925
Gróf Károlyi Sándorné született Korniss Klára grófnõ még 1870-ben alapította az Elsõ Budapesti Gyermekmenhely Egyletet, elhagyott gyermekek megmentésére. 1882-ben épült a Clarisseum s a kapcsolatos Szent István kápolna. 1923. végén az Országos Katolikus Patronázs Egyesület tárgyalást kezdett egyrészt a Clarisseum örökös tulajdonosaival, hogy azt tõlük gyermeknevelési célokra kikérjék; másrészt a Szalézi Társasággal, hogy az intézet és a gyermekek gondozását elvállalja. Így kerül a Clarisseum Don Bosco fiai tulajdonába.
A Clrasseumban kápolnát, körmenetek tartására alkalmas parkot, hatalmas játszótereket, gyermekgondozásra s oratóriumi munkára alkalmas tágas termeket, késõbbi fejlõdésre lehetõséget biztosító melléképületeket kaptunk, s mindezt két erõsen fejlõdésben levõ peremváros találkozópontján – Újpest és Rákospalota – között.
Az Otthonban 85 bennlakó gyermekkel indult meg a rendszeres munka. Ezek részben iskolába jártak, többen azonban megkezdték már ipari kiképzésüket . Végre nagyobb szabású, állandó jellegû oratóriumot létesülhetett itt.
1925. év végén mutatkozott be a Clarisseum nyomdája – szûk helyiség, apró, kimustrált gépek. 1926. májusában került a könyvpiacra a Don Bosco Nyomda elsõ könyve: „Segítõ Szûz Mária Csodatettei.”

A Clarisseumban élt és dolgozott az 1953-ban kivégzett Sándor István szalézi testvér, vértanú, akinek boldoggáavatása folyamatban van.
Plébános: P. Bíró Lóránt  SDB

barcika1KAZINCBARCIKA
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11.

Alapítás: 2006
Az új, Szent József védnöksége alá helyezett szalézi rendházat szeptember 27-én áldotta meg Seregély István egri érsek. Különösen jelentõs missziós tevékenység ez a magyar szalézi mû számára. Don Francis Alencherry missziós fõnök és Havasi József tartományfõnök európai szintû modern missziós ház modelljévé kívánják tenni Kazincbarcikát. Hogy ez valóra válhasson, elengedhetetlen az állandó szerzetesi jelenlét. A három szalézibõl álló szerzetesi közösség igazgatója Manjooran Simon atya, indiai születésû szalézi, aki 2006-ban érkezett hazánkba. A közösség tagjai: Nádudvari Géza szerzetes testvér, aki korábban Ghánában teljesített missziós küldetést és Quadros Lytton indiai szerzetes növendék, aki 2007-ben érkezett misszióba Magyarországra.
Igazgató: P. Manjooran Simon SDB

resize-of-8aNYERGESÚJFALU
Szalézi-Irinyi Középiskola
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. 63.Tel.: 33/504 210;
honlap: www.nyuszi.sulinet.hu

Alapítás: 1915
A maga idejében országos hírû szalézi fiúnevelõ intézet, mely a szerzetesi és papi hivatások melegágya volt, az 1915-ös péliföldszentkereszti alapkõletétel után 1919-ben költözött Nyerges újfalura. A volt Noll Miklós-féle nagyvendéglõ épületét dr. Metzger József helybeli plébános anyagi támogatásával vásárolta meg a rend erre a célra. Az intézet elsõ igazgatója Plywaczyk Szaniszló volt. Az 1935-ben megálmodott nagyszabású terveket a háború meghiúsította, csak a modern nevelõintézet egyik kétemeletes szárnya épült meg. 1945-ben az iskola felvette a Don Bosco Szalézi Gimnázium nevet. A tanárok legnagyobbrészt rendiek voltak, de ha szükség volt rá, alkalmaztak világiakat is. 1948-ig mûködhettek itt a szalézi szerzetesek.
Az iskola 2001-ben került újra a szalézi rend birtokába. Azóta igyekszünk fokozatosan ismét bevezetni Don Bosco nevelési módszerét és a jellemzõen szalézi, vidám, családias légkört a gyakorlatban megvalósítani. Jelenleg az intézménynek – melyben hat- és négyosztályos gimnázium, vegyipari és számítástechnikai képzés folyik – közel 400 diákja van.
Igazgató: Lux Ambrus
Nevelési i
agzgató-helyettes: P. Ábrahám Béla SD

barcika4KAZINCBARCIKA
Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11.Tel: 48/512 603 és 512 729

Alapítás: 1988 (1993)
Az iskola, mely már a kezdetektõl fogva a szalézi nevelési módszerrel megegyezõ alapokon mûködött, 1991-ben vette fel a Don Bosco nevet és 1993 óta van a Szalézi Társaság fenntartásába. Az intézményben az általános képzés mellett felzárkóztatás, érettségire való elõkészítés, szakmunkásképzés és kollégiumi nevelés is zajlik. Jelenleg a közel 400 tanulóból kb. 60% cigány származású. Az intézmény kapuja nyitva áll a legszegényebbek és legveszélyeztetettebbek elõtt. Az ország szinte minden tájáról jönnek problémákkal küzdõ fiatalok, akik itt még egy esélyt kapnak arra, hogy rendezzék életüket. Az intézetben 7 szakma közül lehet választani. A fiúkollégium 70, a lánykollégium 20 tanulót fogad be. 2004-ben a Don Bosco Iskola a várostól megkapta használatra a bezárásra ítélt Május 1. úti Általános Iskola épületét, ahol a gyerekek korszerû körülmények között tanulhatnak, amihez nagyban hozzájárul a 2008-ban felépült új szakképzési épület, ahol a szakmai mûhelyek kaptak helyet.
Igazgató: Kõvári László

resize-of-10aÓBUDA
Szent Péter és Pál Szalézi Óvoda és Általános Iskola
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10.Tel: 1/388 8301;
honlap: peter-pal.hu/iskola

Alapítás: 1996 (2001)
Nyolcosztályos általános iskolánkat 1996-ban alapították az Óbuda-békásmegyeri Önkormányzat, az Óbudai Plébánia és a Páli Szent Vincérõl nevezett Irgalmas Nõvérek Társulata támogatásával. Az 2001. tanévkezdéstõl fenntartója a szalézi rend. A nevelésben a keresztény erkölcsi értékrendet kívánjuk továbbadni. Az oktatás a tantervben foglaltakon kívül heti két hittanórával egészül ki. Az iskola kápolnájában lehetõség van közös imára, a nap bármely szakában betérhetnek ide a diákok. Célunk, hogy a gyerekek mûvészi képességeit a legnagyobb mértékben feltárjuk és kibontakoztassuk. Ezért “szövetkeztünk” a kerületi Aelia Sabina Zene és Mûvészeti Iskolával és valamennyi tanulónkat mûvészeti képzésben is részesítjük, melyrõl külön bizonyítványt kapnak. Tanulhatnak zenét, táncot, kézmûvességet, rajzot. Az alsó tagozaton beépül az órarendbe a néptánc mellett az emelt szintû énektanítás is. Az oktatást természetrajzi, számítástechnikai és zenei szaktantermek segítik.
Az iskola tagintézményeként mûködõ óvoda 2008-ban került szalézi fenntartásba.
Igazgató: Kenessey László

resize-of-12aMOGYORÓD
2146 Mogyoród, Dózsa György út 39. Telefon: 28/540 625

Alapítás: 1992
A Segítõ Szûz Mária Leányai, vagyis a Don Bosco Nõvérek 1992. december 8-án érkeztek Mogyoródra az akkori plébános, Máthé György hívására. Abban a házban telepedtek le, ahol a kommunizmus alatt kántori teendõket ellátó Falka József szalézi atya 40 évig lakott. A nõvérek rögtön megnyitották az oratóriumot, ahol a gyerekekkel játszottak, festést, rajzot, famunkát, hímzést, német és olasz nyelvet tanítottak, de mindenekelõtt Isten szeretetét igyekeztek sugározni minden ember felé. Legkiemelkedõbb tevékenységük az igen sikeres júliusi Nyári Oratórium, ahol sok gyermek kap lehetõséget a hasznos idõtöltésre, vidám együttlétre és a keresztény erények gyakorlására. 1994-ben nyílt meg a nõvérek felügyelete alatt szalézi stílusban mûködõ Laura Vicuña Katolikus Óvoda, ahol a gyakorlatban valósul meg a szalézi nevelés. A nõvérekkel szorosan együttmûködõ szalézi munkatársi csoport sokat segít a teendõkben: „Baba-Mama Klub” mûködik, és számos vallási és szabadidõs programot szerveznek a fiataloknak (foci-, csócsó- és ping-pong bajnokságok), valamint a Segítõ Szûz Mária körmenet lebonyolítását. A helyi ifjú animátorok aktív csoportja a nõvérek nagy reménysége, õk képviselik a szalézi szellemiséget a fiatalok között.
Igazgatónõ: Sr.
Zanjkovic Marjeta FMA

eger1EGER
3300 Eger, Malom u. 3. Telefon: 36/410 938

Alapítás: 1997
A Segítõ Szûz Mária Leányai (Don Bosco Nõvérek) 1997. szeptember 15-én nyitották meg az egri Segítõ Szûz Mária Leánykollégiumot, melynek alapítója Dr. Seregély István érsek atya. Az itt lakó 110 lány kb. 85%-a római katolikus, de vannak protestáns és még meg nem keresztelt fiatalok is.
A kollégiumban nõvérekbõl álló szerzetesi közösség él, és több laikus dolgozik. Az épületben van tornaterem, konditerem, zeneterem, könyvtár, számítógépterem, klubhelység, valamint kényelmes, két- és négyágyas szobák. A kápolnánkban heti négy alkalommal van szentmise. Vannak vallási, kulturális és szabadidõs programok: elõadás, koncert, kézmûves foglalkozás, tánc, énekkar, sport, olasz nyelvtanítás.
Az elsõ idõkben a nõvérek szombatonként „mozgó-oratóriumot” létesítettek a szomszédos lakótelep játszóterein. Mikor a gyerekek már megismerkedtek a nõvérekkel, az oratóriumi foglalkozásokat a plébánia közösségi termében és udvarán folytatták. Ma már a kollégium épülete és szabadtéri sportpályája fogadja a közös szórakozásra és lelki feltöltõdésre vágyódó gyerekeket. Az animátorok elsõsorban a kollégium lányai közül kerülnek ki. Négy éve 2-3 hetes nyári oratórium is mûködik, egyre növekvõ létszámmal. Ez lehetõséget nyújt a szemináriumban tanuló negyedéves kispapok ifjúságpasztorációs gyakorlatának i
s.
Igazgatónõ: Sr. Roboz Etelka FMA

PESTHIDEGKÚT
Keresztényeg Segítsége Háza, 1029 Budapest, Templom köz 1.

Alapítás: 1990
1990 júliusában nyitották meg a Don Bosco Nővérek Pesthidegkút-Ófalun a Keresztények Segítsége Házat.  A nővérek bekapcsolódtak a hitoktatásba, szombatonként oratóriumot vezettek. Lassan kicsinek bizonyult a ház. A rend hozzájárulásával 1992-ben a plébániaépülethez kápolnát, hittantermet, oratóriumot s négy kisebb szobát építettek. 1994-ben letette az ígéretet az első nyolc szalézi munkatárs, majd 1996. szeptember 1-én megnyílt a Szent Család óvoda.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: